Baza znanja

Korisnička zona > Baza znanja > Web hosting > Alternativno podešavanje odlazne pošte na mail klijentima

Alternativno podešavanje odlazne pošte na mail klijentima

U cilju zaštite korisnika, smanjenja obima primljenih i poslatih neželjenih (spam) elektronskih poruka, neki internet provajderi blokirali su standardni port 25 za odlaznu poštu.
S tim u vezi, korisnici nisu u mogućnosti da šalju poštu putem standardnog porta 25.

Ono što je potrebno je da promenite broj porta u klijentskom programu za elektronsku poštu (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i sl.) sa 25 na port 587.

U nastavku su primeri procedure za promenu broja porta za neke od najčešćih e-mail klijenata:

Microsoft Outlook Express:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook Express
 2. Kliknuti na Tools > Accounts
 3. Kliknuti na Mail tab da bi se otvorila lista korisnikovih  e-mail naloga
 4. Dvoklik na nalog čiji port treba da se izmeni
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Promeniti vrednost parametra "Outgoing mail (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti na OK pa na Close
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Mozilla Thunderbird:

 1. Otvoriti Mozilla Thunderbird
 2. Kliknuti na Tools > Account Settings
 3. Na spisku sa leve strane izabrati "Outgoing Server (SMTP)" (na dnu spiska)
 4. Izabrati nalog koji treba da se izmeni iz spiska sa desne strane i kliknuti na Edit
 5. Promeniti vrednost parametra Port sa 25 na 587
 6. Kliknuti OK, a zatim  još jednom OK
 7. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2003:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati Tools > E-mail Accounts
 2. U "E-mail Accounts wizard" prozoru izabrati "View or change existing e-mail accounts" i zatim kliknuti Next
 3. Kliknuti na Mail tab i izabrati nalog koji treba da se izmeni
 4. Kliknuti na "More Settings"
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Promeniti vrednost parametra "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2007:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati Tools > Accounts Settings
 2. U "E-mail Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 3. Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 4. Kliknuti na "More Settings"
 5. Kliknuti na Advanced tab
 6. Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke

Microsoft Outlook 2010:

 1. Otvoriti Microsoft Outlook  i izabrati File > Info > Accounts Settings
 2. U "Accounts settings" prozoru izabrati e-mail nalog za koji treba da se izmeni broj porta.
 3. Kliknuti na ikonu "Change..." (iznad spiska naloga)
 4. U "Change Accounts" prozoru kliknuti na "More Settings" (pri dnu sa desne strane)
 5. U "Internet E-mail Settings" prozoru kliknuti na Advanced tab
 6. Izmeniti vrednost "Outgoing server (SMTP)" sa 25 na 587
 7. Kliknuti OK, zatim Next, i na kraju Finish
 8. Ukoliko nema nekih drugih problema trebalo bi da je izmena uspešno obavljena i da se mogu slati poruke
Da li je ovaj odgovor koristan?
22 Korisnici su ustanovili da je ovo korisno 52 glasova

Takođe Pročitajte