Obaveštenja

9th Feb 2012

Poštovani Korisnici,

Hosting serveri čija je namena deljeni web hosting od sada postaju daleko sigurniji i brži. Pušten je u rad najnoviji server u našoj mreži sa gigabitnim protokom.

 

Vaš ADISWITCH

9th Feb 2012

U toku je izrada Baze znanja koja će korisnicima omogućiti da lakše dođu do neophodnih informacija vezanih za naše usluge.

Molimo za strpljenje.

Vaš AdiSwitch d.o.o.

6 7 8