مرکز آموزش

اعضا > مرکز آموزش > Web hosting > Lista podržanih OS za DirectAdmin

Lista podržanih OS za DirectAdmin

Ukoliko niste sigurni da li je podržan Operativni sistem sa kojim želite da povežete svoju DirectAdmin licencu to možete pogledati na web sajtu DirectAdmin -a na sledećem linku: http://help.directadmin.com/item.php?id=497
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
1 کاربر این را مفید یافتند 1 نظرات

در همین زمینه