Obaveštenja

16th Jun 2014

Poštovani Korisnici,
U toku jutra nastavljamo sa prebacivanjem naloga na novu hosting platformu. Sajtovi koji se prebacuju u ovom krugu će biti dostupni oko 05:00
AdiSwitch tim,
16th Jun 2014
Poštovani Korisnici,

U toku je prebacivanje na novu hosting platformu te određeni broj naloga nije dostupan. Sajtovi koji se prebacuju u ovom krugu će biti dostupni oko 05:00

AdiSwitch tim,
3rd Jun 2014
Poštovani korisnici,usled modernizacije call centra u periodu od 2-9.juna 2014.godine vršiće se prelazak na novi broj telefona call centra, i u tom periodu su mogući prekidi i smetnje prilikom kontaktiranja call centra.Novi broj telefona AdiSwitch call centra je 024/41-555-91 dok radno vreme ostaje nepromenjeno i to od 10-13h ...
30th Jan 2014
Poštovani korisnici,

od 30.01.2014. primarni način pružanja podrške odvijaće se putem tiketing sistema, dok će podrška putem telefona i live chat-a biti aktivna svaki radni dan od 10-13h.

S poštovanjem,
AdiSwitch doo
2 3 4 5 6