Baza znanja

Korisnička zona > Baza znanja > Domeni > Domen mi je suspendovan! Šta sad?

Domen mi je suspendovan! Šta sad?

Počevši od 1. januara 2014. a po nalogu korporacije koja kontroliše internet domene, ICANN, svaki Registar domena je dužan da izvrši verifikaciju email adrese kontakt osobe/vlasnika domena.

To se odnosi na slučajeve kada se:

  • domen registruje sa email adresom koja još uvek nije verifikovana/korišćena prilikom registracije
  • domen transferuje sa drugog Registra
  • izvrši izmena kontakt podataka lica koje je registrovalo domena sa kontakt podacima koji još uvek nisu verifikovani/korišćeni prilikom registracije
  • izvrši izmena e-mail adrese lica koje je registrovalo domena sa e-mail adresom koja još uvek nije verifikovana/korišćena prilikom registracije

Po nastupanju gorepomenutih slučajeva, verifikacioni e-mail se šalje na e-mail adresu da bi se potvrdila verodostojnost unetih podataka. Ukoliko se ne izvrši verifikacija u roku od 15 dana, domen se suspenduje i postaje nedostupan.

Da biste osposobili Vaš domen potrebno je da kliknete na verifikacioni link koji ste dobili na e-mail adresu navedenu kao kontakt informacija za Vaš domen.

Ukoliko su kontakt podaci koje ste uneli za domen neispravni, uvek možete izvršiti izmenu istih odlaskom u Korisničku zonu na adresi http://my.adiswitch.com/. Nakon prijavljivanja u meniju pronađite Domeni -> Moji domeni, na stanici pored željenog domena kliknite na Podešavanja domena, zatim na novootvorenoj stranici pronađite Dodatna podešavanja -> Promena WHOIS podataka i izvršite izmenu.
Po izmeni, primićete novi verifikacioni mail od našeg Registra da biste potvrdili unete podatke.

Napominjemo da navedena procedura verifikacije važi, bez izuzetka i nezavisno od mesta registracije domena, za domene koji se završavaju sa .ASIA, .BIZ, .COM, .INFO, .JOBS, .MOBI, .NAME, .NET, .ORG, .PRO, .SHABAKA, .TEL, .US, .XXX.
Detaljnije informacije o pravilu koji je propisao ICANN možete pronaći na adresi http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#whois-accuracy

Ukoliko Vam na bilo koji način možemo pomoći da na najbrži način osposobite svoj domen, slobodno nas kontaktirajte otvaranjem tiketa za podršku ili putem telefonske podrške svakog radnog dana od 10h-13h na broj 024/41-555-91

Da li je ovaj odgovor koristan?
2 Korisnici su ustanovili da je ovo korisno 2 glasova

Takođe Pročitajte